Management Commitee

DIRECTOR
SHRI MAHESH CHANDRA GARG
(LOHE WALE)
DEPUTY DIRECTOR
SHRI ATUL KUMAR GARG
(SAREE WALE)
PRESIDENT
SHRI VINOD KUMAR GARG
(KASERE)
VICE PRESIDENT
SHRI DHIRENDRA KUMAR AGRAWAL
SECRETARY
SHRI NAGENDRA MOHAN MITTAL
(ADVOCATE)
JOINT SECRETARY
SHRI MANISH GARG
(LOHE WALE)
TREASURER
SHRI RAM PRAKASH BINDAL

Hon. Members of Brij Chikitsa Sansthan

SHRI DEENANATH AGRAWAL
 
SHRI GIRDHARI SHARAN AGRAWAL
 
SHRI RAJESH KUMAR AGRAWAL
(PRESS WALE)
SHRI SUNEEL AGRAWAL
(SWEETY SUPARI)
SHRI KANHAIYA LAL BAJAJ
 
SHRI PRADEEP GARG
(MAHAWAN WALE)
SHRI VIPIN KUMAR AGRAWAL
(MUKUT WALE)
DR. REENA GOYAL
 
SHRI RAJENDRA KUMAR AGRAWAL
(HATHI WALE)
SHRI DINESH CHAND JI
(BISAWAR WALE)
SHRI MAHESH CHAND
(SAREE WALE)
SHRI JAYANTI PRASAD AGRAWAL
(J.S.R. GROUP)
SHRI UMASHANKAR AGRAWAL
(ADVOCATE)
SHRI MADHAV SHARAN AGRAWAL
(ADVOCATE)
SHRI SUMNESH AGRAWAL
(SARRAF)
SHRI KAILASH CHAND GUPTA JI
(ALOO WALE)
SHRI KANHAIYA LAL JI BANSAL
(KOSDA)
SHRI ARVIND AGRAWAL
(ADVOCATE)
SHRI SHASHIKANT JINDAL
(JINDAL CONCRETE)
SHRI SACHIN AGRAWAL
(SARRAF)
CH. GOVIND PRASAD JI
(SARRAF)
SHRI RAJNIKANT AGRAWAL
(CHAUKSI)
SHRI GIRRAJ PRASAD
(SARRAF)
SHRI SUBHASH CHAND
(SARRAF)