Management Commitee

DIRECTOR DEPUTY DIRECTOR PRESIDENT VICE PRESIDENT
Shri Om Prakash Mittal Shri Vijay Kumar Gupta Shri Devi Das Garg Shri Arvind Agrawal ‘Advocate”
SECRETARY JOINT SECRETARY TREASURER
Shri Rajendra Kumar "Dal Wale” Shri Mahesh Chandra Agrawal "Lohe Wale” Shri Narendra Kumar Agrawal

Hon. Members of Brij Chikitsa Sansthan

Shri Niwas Agrawal “Sarraf” Shri Kanhaiya Lal Bajaj Shri Girdhari Lal Agrawal Shri Ramprakash Bindal
Shri Subhash Chand Agrawal Shri Dinesh Chand Agrawal “Bisawar wale” Shri Naveen Garg Shri Gaursharan Agrawal “Sarraf”
Shri Kishor Kumar “Koyala wale” Shri Gaurav Agrawal Shri Suresh Chand “Supari wale” Shri Sanjay Kishor “Lohe wale”
Shri Vinod Kumar Garg “Kasere” Shri Mahesh Chand “Kasere” Shri Bal Kishan “Sarraf” Shri Ram Kishan “Basera”
Shri Ch. Deenanath Agrawal Shri Nagendra Mohan “Advocate” Shri Vijay Kumar “Shora Wale” Shri Anant Agrawal
Shri Mahesh Chand “Advocate” Shri Vipin Kumar “Mukut Wale” Dr. Ashok Agrawal Dr. Nirvikalp Agrawal